Honorujemy karty Benefit System Multisport, OK System
Masz pytania? 84 688 10 38

Struktura Organizacyjna Ośrodka

  1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
  2. Zakres obowiązków Dyrektora ustala Burmistrz Miasta.

W strukturze organizacyjnej Ośrodka tworzy się następujące stanowiska i działy:

1. Główny Księgowy

  1. Stanowisko ds. Księgowych

2. Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Kadrowych

3. Samodzielne Stanowisko ds. Promocji

4. Kierownik ds. Organizacji Imprez i Nadzoru Obiektów Ośrodka

5. Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacji Imprez

  1. Stanowisko ds. Organizacji Imprez
  2. Stanowisko ds. Organizacji Imprez Sportowych
  3. Stanowisko ds. Turystyki i Rekreacji.

2. Dział Gospodarczo- Techniczny w skład, którego wchodzą:

  1. Wieloosobowe Stanowisko Instruktora Sportu
  2. Wieloosobowe Stanowisko Pracownik Gospodarczy
  3. Wieloosobowe Stanowisko Sprzątaczki