Honorujemy karty Benefit System Multisport, OK System
Masz pytania? 84 688 10 38

Dzieje Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

Powstanie biłgorajskiego OSiR-u związane jest z przekształceniami w strukturze administracyjnej kraju zapoczątkowanymi w roku 1973.  Do tego okresu funkcjonował Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku, który opiekował się bazą sportową i turystyczną nie tylko w mieście, ale i w niektórych miejscowościach dawnego Powiatu Biłgorajskiego[1].  W 1975 roku, po likwidacji struktur powiatowych w podziale administracyjnym kraju,  POSTiW  uległ przekształceniu w Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakład budżetowy zajmujący się utrzymaniem i rozbudową bazy oraz świadczeniem usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki[2]. Obowiązki dyrektora powierzono dotychczasowemu kierownikowi POSTiW, Zbigniewowi Woźnemu[3].

Zgodnie z wytycznymi w sprawie organizacji oraz zakresu działania ośrodków sportu i rekreacji przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki do ramowych czynności OSiR należało m.in.:

- organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji,

- zagospodarowanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne terenów oraz miejsc szczególnie na ten cel wydzielonych przez terenowe organy administracji państwowej,

- udostępnianie obiektów do organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,

organizowanie zleconych imprez w zakresie powszechnej kultury fizycznej[4].

Zmiany polityczno-gospodarcze zachodzące w Polsce na początku lat 90-tych spowodowały również zmiany w funkcjonowaniu OSiR. W roku 1991 Rada Miejska Biłgoraja po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Miasta nadaje Uchwałą Nr XVI/58/91 z dnia 29 kwietnia 1991 r. Statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, w którym określa jego zadania i cele. Następnie Zarząd Miasta Biłgoraja uchwałą Nr 4/91 z dnia 20 maja 1991 r. zatwierdza przedstawiony przez Dyrektora OSiR regulamin organizacyjny Ośrodka.

W następnych latach statut OSiR-u był kilkakrotnie aktualizowany, stosownie do zmian prawnych zachodzących w kraju oraz nowych zadań, jakie jednostka otrzymywała w ślad za rozbudową  bazy i poszerzaniem oferty sportowo-rekreacyjnej.

 

Opracował: Mieczysław Jamroz

 

 


[1] Ośrodki wypoczynkowe: nad  zalewem w Józefowie Biłgorajskim i nad rzeką Tanew w Harasiukach.

[2] Zarządzenie Naczelnika Miasta Biłgoraja Nr 9/75 z dnia 1 lipca 1975 r.

[3] Z. Woźny pełnił tę funkcję do roku 2010, w którym, po 45 latach na stanowisku Dyrektora OSiR, przeszedł na emeryturę.

[4] Zarządzenie Nr 40 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 czerwca 1975 r. w sprawie ośrodków sportu i rekreacji, podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej (DZ. U. GKKFiT Nr 5 z 1975 r., poz. 24).