Honorujemy karty Benefit System Multisport, OK System
Masz pytania? 84 688 10 38

I.   Hala sportowa, arena główna, sala fitness, siłownia, sauna, itp.

Lp.

Rodzaj najmu, usługi sportowo – rekreacyjnej

Cena za jednostkę 60 min. 

Pełna opłata

1.

Wynajęcie hali do celów organizacji imprez biletowanych

400 zł

2.

Wynajęcie  hali do celów organizacji imprez niebiletowanych

300 zł

3.

Wynajęcie boiska głównego hali z szatnią - szkolenie dzieci i młodzieży

100 zł

4.

Wynajęcie boiska głównego hali z szatnią - zajęcia rekreacyjne

130 zł

5.

Wynajęcie jednego sektora hali z szatnią – szkolenie dzieci i młodzieży

30 zł

6.

Wynajęcie jednego sektora hali z szatnią - zajęcia rekreacyjne

80 zł

7.

Wynajęcie jednego sektora hali z szatnią - na cele zarobkowe

100 zł

8.

Wynajęcie siłowni z szatnią

30 zł

9.

Jednorazowe wejście siłownia, szatnia

12 zł

10.

Karnet miesięczny 10 wejść siłownia, szatnia

90 zł

11.

Wynajęcie sali fitness z szatnią

50 zł

12.

Wynajęcie sauny odnowa biologiczna

100 zł

13.

Jednorazowe wejście sauna, szatnia

12 zł

14.

Wynajęcie sali konferencyjnej

20 zł

15.

Wynajęcie szatni

10 zł

16.

Karnet miesięczny – siłownia, szatnia

130 zł

17.

Zajęcia rekreacyjne organizowane przez OSiR dla grup zorganizowanych

1 zł/os.

 

II.   Boisko główne i boiska boczne treningowe ul. Targowa 15

Lp.

Rodzaj najmu, usługi sportowo – rekreacyjnej

Cena za jednostkę 60 min

Pełna opłata

1.

Wynajęcie boiska głównego z szatniami (mecz biletowany)

400 zł

2.

Wynajęcie boiska głównego z szatniami (mecze niebiletowane,  zajęcia treningowe)

200 zł

3.

Wynajęcie boiska bocznego z szatniami (mecz, sparing)

100 zł

4.

Wynajęcie boiska bocznego z szatnią (zajęcia treningowe)

30 zł

5.

Wynajęcie boiska bocznego - organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej.

200 zł

 

III   Pomieszczenia biurowe i magazynowe

Lp.

Rodzaj najmu obiektu

Cena miesięczna za 1m2

1.

Wynajęcie pomieszczeń biurowych

6 zł

2.

Wynajęcie pomieszczeń magazynowych

3 zł

 

IV.   Zalew OSiR przy ul. Radzięckiej

Lp.

Nazwa sprzętu rekreacyjno-sportowego

Cena za jednostkę - 60 min

1.

Wynajęcie roweru wodnego

12 zł

2.

Wynajęcie kajaka

10 zł

 

V. Korzystanie z obiektów sportowych OSiR podczas organizacji obozów sportowych:

Lp.

Opłata za korzystania z obiektów OSiR

1 dzień

1.

Grupy dziecięce i młodzieżowe /od jednej osoby/

20 zł

2.

Grupy seniorskie / od jednej osoby/

30 zł

 

VI. Opłaty za reklamy wywieszane na obiektach OSiR

 Lp.

Stawka za 1 m² powierzchni reklamowej

 Rocznie

1.

Powierzchnia reklamowa - stadion piłkarski *

100 zł /m²

2.

Powierzchnia reklamowa - trybun

100 zł /m²

3.

Powierzchnia reklamowa - arena główna hali

100 zł /m²

4.

Reklama na stronie internetowej osir.lbl.pl

100 zł

5.

Powierzchnia reklamowa - ogrodzenie boisk bocznych *

50 zł /m²

* W przypadku sponsora, który podpisze umowę o wsparcie Stowarzyszenia prowadzącego działalność na terenie Biłgoraja, które ma zawartą umowę z Gminą Miasto Biłgoraj na realizację zadań zleconych w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” i biorącego udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży stawka za 1m² rocznie wynosi 15 złotych.

VII. Opłata za wynajem powierzchni pod działalność handlową

Lp.

 

Stawka za 1m2 powierzchni pod działalność handlową

      Cena

1.

 

Powierzchnia handlowa nad zalewem Bojary

14 zł /m2 – miesięcznie

10zł./m2  za dzień

2.

 

Powierzchnia handlowa – podczas organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych

12 zł /m2 

3.   Powierzchnia pod usługi rekreacyjno - sportowe podnoszące atrakcyjność bazy turystycznej obiektów OSiR  2 zł / m2
4.   Mammobus 200 zł/dzień

 

Rabat w wysokości 50% stawki podstawowej przysługuje:

Podmiotom korzystającym z hali sportowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w innych godzinach osobom fizycznym niewykorzystującym hali sportowej w celach zarobkowych,     w przypadku, gdy hala sportowa nie jest wykorzystywana przez inne podmioty.

Rabat przysługuje także podmiotom i osobom fizycznym, które korzystają z hali sportowej zużywając zmniejszoną ilość energii elektrycznej.

Rabat w wysokości 50% za wynajęcie sauny przysługuje:

  1. stowarzyszeniom prowadzącym działalność na terenie Biłgoraja, które mają zawartą umowę z Gminą Miasto Biłgoraj na realizację zadań zleconych w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, biorących udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży i niepobierających opłat za prowadzenie zajęć.
  2. szkolnym kołom sportowym, działającym przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj.

Rabat w wysokości 85% stawki podstawowej przysługuje:

  1. stowarzyszeniom prowadzącym działalność na terenie Biłgoraja, które mają zawartą umowę z Gminą Miasto Biłgoraj na realizację zadań zleconych w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, biorących udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży i niepobierających opłat za prowadzenie zajęć,
  2. szkolnym kołom sportowym, działającym przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj.

Nieodpłatnie z obiektów i urządzeń korzystają szkoły i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj.

UWAGI:

  • ceny opłat podane są w kwotach brutto,
  • tabela nr I poz. nr 4,6,7,9,10,13,15,16,17– nie podlegają rabatom,
  • tabela nr II-nie podlega rabatom - nie dotyczy stowarzyszeń sportowych, którym przysługuje rabat w wysokości 85%,
  • tabele nr III, IV, V, VI, VII – nie podlegają rabatom.