Honorujemy karty Benefit System Multisport, OK System
Masz pytania? 84 688 10 38

I.   Hala sportowa, arena główna, sala fitness, siłownia, sauna, itp.

Lp.

Rodzaj najmu, usługi sportowo – rekreacyjnej

Cena za jednostkę 60 min. 

Pełna opłata

1.

Wynajęcie hali do celów organizacji imprez biletowanych

300 zł

2.

Wynajęcie  hali do celów organizacji imprez niebiletowanych

200 zł

3.

Wynajęcie boiska głównego hali z szatnią - szkolenie dzieci i młodzieży

100 zł

4.

Wynajęcie boiska głównego hali z szatnią - zajęcia rekreacyjne

100 zł

5.

Wynajęcie jednego sektora hali z szatnią – szkolenie dzieci i młodzieży

30 zł

6.

Wynajęcie jednego sektora hali z szatnią - zajęcia rekreacyjne

50 zł

7.

Wynajęcie jednego sektora hali z szatnią - na cele zarobkowe

70 zł

8.

Wynajęcie siłowni z szatnią

30 zł

9.

Jednorazowe wejście siłownia, szatnia

10 zł

10.

Karnet miesięczny 10 wejść siłownia, szatnia

80 zł

11.

Wynajęcie sali fitness z szatnią

40 zł

12.

Wynajęcie sauny odnowa biologiczna

70 zł

13.

Jednorazowe wejście sauna, szatnia

10 zł

14.

Wynajęcie sali konferencyjnej

15 zł

15.

Wynajęcie szatni

10 zł

16.

Karnet miesięczny – siłownia, szatnia

120 zł

17.

Zajęcia rekreacyjne organizowane przez OSiR dla grup zorganizowanych

1 zł/os.

 

II.   Boisko główne i boiska boczne treningowe ul. Targowa 15

Lp.

Rodzaj najmu, usługi sportowo – rekreacyjnej

Cena za jednostkę 60 min

Pełna opłata

1.

Wynajęcie boiska głównego z szatniami (mecz biletowany)

400 zł

2.

Wynajęcie boiska głównego z szatniami (mecze niebiletowane,  zajęcia treningowe)

200 zł

3.

Wynajęcie boiska bocznego z szatniami (mecz, sparing)

100 zł

4.

Wynajęcie boiska bocznego z szatnią (zajęcia treningowe)

50 zł

 

III   Pomieszczenia biurowe i magazynowe

Lp.

Rodzaj najmu obiektu

Cena miesięczna za 1m2

1.

Wynajęcie pomieszczeń biurowych

6 zł

2.

Wynajęcie pomieszczeń magazynowych

3 zł

 

IV.   Zalew OSiR przy ul. Radzięckiej

Lp.

Nazwa sprzętu rekreacyjno-sportowego

Cena za jednostkę - 60 min

1.

Wynajęcie roweru wodnego

12 zł

2.

Wynajęcie kajaka

10 zł

4.

Wynajęcie kajaka (komplet) - spływ kajakowy

25 zł /dzień

5.

Wynajęcie kapoka

10 zł

 

V. Korzystanie z obiektów sportowych OSiR podczas organizacji obozów sportowych:

Lp.

Opłata za korzystania z obiektów OSiR

1 dzień

1.

Grupy dziecięce i młodzieżowe /od jednej osoby/

20 zł

2.

Grupy seniorskie / od jednej osoby/

30 zł

 

VI. Opłaty za reklamy wywieszane na obiektach OSiR

 Lp.

Stawka za 1 m² powierzchni reklamowej

 Rocznie

1.

Powierzchnia reklamowa - stadion piłkarski *

100 zł /m²

2.

Powierzchnia reklamowa - trybun

100 zł /m²

3.

Powierzchnia reklamowa - arena główna hali

100 zł /m²

4.

Reklama na stronie internetowej osir.lbl.pl

100 zł

5.

Powierzchnia reklamowa - ogrodzenie boisk bocznych *

50 zł /m²

* W przypadku sponsora, który podpisze umowę o wsparcie Stowarzyszenia prowadzącego działalność na terenie Biłgoraja, które ma zawartą umowę z Gminą Miasto Biłgoraj na realizację zadań zleconych w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” i biorącego udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży stawka za 1m² rocznie wynosi 15 złotych.

VII. Opłata za wynajem powierzchni pod działalność handlową

Lp.

 

Stawka za 1m2 powierzchni pod działalność handlową

      Cena

1.

 

Powierzchnia handlowa nad zalewem Bojary

10 zł /m2 – miesięcznie lub 8zł./m2  za 1 dzień - nie podlega rabatom

2.

 

Powierzchnia handlowa – podczas organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych

10 zł /m2  – nie podlega rabatom

3.   Powierzchnia pod usługi rekreacyjno - sportowe podnoszące atrakcyjność bazy turystycznej obiektów OSiR  2 zł / m2
4.   Mammobus 200 zł/dzień

 

UWAGI:

-- ceny opłat podane są w kwotach brutto,

-- tabela nr I poz. nr 4,6,7,9,10,13,14,16,17,18,19 – nie podlegają rabatom,

-- tabela nr II-nie podlega rabatom / nie dotyczy stowarzyszeń sportowych podlegających rabatowi 80% 

-- tabele nr III, IV, V, VI – nie podlega rabatom.

 

Rabat w wysokości 50% stawki podstawowej przysługuje:

Podmiotom korzystającym z hali sportowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w innych godzinach osobom fizycznym nie wykorzystującym hali sportowej w celach  zarobkowych - w przypadku, gdy hala sportowa nie jest wykorzystywana przez inne podmioty.

Rabat przysługuje także podmiotom i osobom fizycznym, które korzystają z hali sportowej zużywając zmniejszoną ilość energii elektrycznej /udostępnionej według uznania administratora obiektu/.

W tabeli Nr I poz. Nr 12 – rabat przysługuje:

  1. Stowarzyszeniom prowadzącym działalność na terenie Biłgoraja, które mają zawartą umowę z Gminą Miasto Biłgoraj na realizację zadań zleconych w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, biorących udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży i nie pobierających opłat za prowadzenie zajęć.
  2. Szkolnym kołom sportowym, działającym przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Biłgoraj.

Rabat w wysokości 80% stawki podstawowej przysługuje:

  1. Stowarzyszeniom prowadzącym działalność na terenie Biłgoraja, które mają zawartą umowę z Gminą Miasto Biłgoraj na realizację zadań zleconych w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, biorących udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży i nie pobierających opłat za prowadzenie zajęć.
  2. Szkolnym kołom sportowym, działającym przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Biłgoraj.

Nieodpłatnie z obiektów i urządzeń:

Korzystają szkoły i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj.