Honorujemy karty Benefit System Multisport, OK System
Masz pytania? 84 688 10 38

Kontynuując coroczną akcję Biłgoraj Biega, Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje wspólnie z Partnerami kolejną imprezę promującą aktywny wypoczynek i dbałość o zdrowy, sportowy styl życia. W piątek, 26 maja 2023 r.  zapraszamy na : „Biłgoraj Biega … Stadionowy Cross Przeszkodowy”.

Trasa: bieżnia lekkoatletyczna i boczne boiska treningowe na stadionie OSiR - dystans ok. 1000 m. Na trasie usytuowane będą „przeszkody” (6-8 przeszkód do pokonania utworzone z materaców, płotków lekkoatletycznych, pachołków, itp.).

Program:

 • 17:00 – 17:40: rejestracja uczestników, weryfikacja zgłoszonych drużyn (Biuro Zawodów przy bramce wejściowej na bieżnię lekkoatletyczną),
 • 17:45: rozgrzewka: zapoznanie z trasą i przeszkodami,
 • 18:00: START

Sposób przeprowadzenia zawodów:

Sztafeta składa się z 4 osób (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się sztafetę 3- osobową.  Zawodnik nr. 1 będzie biegał 2 razy).

Członkowie drużyny otrzymują numery startowe od 1 do 4. Startuje „1-ka”, która po pokonaniu dystansu i przeszkód dotknięciem „uruchamia” w strefie zmian następnego zawodnika.

Nagrody:

 • puchary dla zwycięskich sztafet w każdej kategorii,
 • nagrody rzeczowe dla czołowych ekip,
 • nagroda specjalna dla zwycięzców OPEN,
 • inne wyróżnienia w zależności od pozyskania sponsorów,

Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach wiekowych (kategorię wyznacza zsumowany wiek czterech członków drużyny (kategorię zespołu 3-osobowego wyznacza dodany wiek najstarszego członka teamu):

 • do 70 lat           
 • 71-100 lat                           
 • 101-130 lat       
 • 131 lat i więcej.              

Prawo startu mają osoby 14 lat i starsze (ur. 2009 i st.), posiadające aktualne badania lekarskie (lub złożą podpis pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie na własną odpowiedzialność).

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Na mecie biegu:

 • Losowanie upominków wśród wszystkich uczestników akcji,
 • Fruit Party – owocowy poczęstunek.

Zgłoszenia drużyn do dnia 22.05.2023 r. – Mieczysław Jamroz, OSiR Biłgoraj osobiście lub e-mail: mjamroz@osir.lbl.pl              

Zapraszamy na „Biłgoraj Biega … Stadionowy Cross Przeszkodowy”.

» powrót